คลินิกโรคหัวใจ

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยอุปกรณ์ครบครันทันสมัยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางโรคหัวใจ การรักษาการผ่าตัด การติดตามดูแล  โดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ 

เวลาทำการ

วันพฤหัสบดี , วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์

035 356 888 ต่อ  1400,1300

                   

นพ.วิรัช ปานะรัตน์             นพ.นรวิชญ์ รุจิสัมพันธ์       นพ.นัชกวี สอดส่องกิจ