ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ขอบเขตการบริการ

ศูนย์กระดูกและข้อ ดูแล รักษาปัญหากระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ พร้อมประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพ

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

035 – 356 888 ต่อ 1300

           

นพ.พงศธร เลียงวัฒนคล            นพ.ณัฐพงศ์ แก้วสว่าง