หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ขอบเขตการบริการ

เวลาทำการ

สถานที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

035 356 888 ต่อ 2402,2403