ห้องปฎิบัติการ

ขอบเขตการบริการ

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชม.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

035 356 888 ต่อ 1313