ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์และทีมการพยาบาล ซึ่งผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ  มีบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์

035 356 888 ต่อ 1200