ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และรังสีวินิจฉัย

ขอบเขตการบริการ

บริการตรวจทางรังสีทั่วไปและงานถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ เช่น การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง อัลตร้าซาวด์ที่มีประสิทธิภาพ, รถเอกซเรย์และตรวจการได้ยินเคลื่อนที่และส่งต่อรูปภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง (PACS) โดยมีรังสีแพทย์เป็นผู้ควบคุมการตรวจ และนักรังสีเทคนิค

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์

035 356 888 ต่อ 1205

          

นพ.นรธิติ ทวีอังกาบ             พญ.สุภิศา ปลูกรักษ์                 พญ.นรินทร อู่ทรัพย์

        

พญ.อรวรรณ จุลปา            พญ.ภัสสร สุขสุคนธ์นนท์            นพ.บุตรัตน์ โกสิทธิ์