แพ็กเกจและโปรโมชั่นแนะนำประจำเดือน

ตรวจสุขภาพ2566
(1920 × 800px)
(1920 × 800px) (1)
15254515
666666
101010
sdfsf
(1920 × 800px)
44444
555555
77777
88888
99999
previous arrow
next arrow
ตรวจสุขภาพ2566
(1920 × 800px)
(1920 × 800px) (1)
15254515
666666
101010
sdfsf
(1920 × 800px)
44444
555555
77777
88888
99999
previous arrow
next arrow

แพ็กเกจโปรโมชั่นทั้งหมด

โปรแกรมฝากครรภ์ครั้งแรก

Package ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

Office Syndrome

ปลดล็อกโรคนิ้วล็อค

แพ็กเกจฝากครรภ์แบบรายครั้ง

Package วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี

( IPD Vaccine )

โปรแกรมวัคซีนสำหรับเด็ก

โปรแกรมอัตราเหมาจ่ายค่ารักษา

โควิด-19 ในโรงพยาบาล

Package ดูแลผู้ป่วยหลังอุบัติเหตุ

Package ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (ฟรี)

Packge ดูแลผู้สูงอายุ

โปรแกรมการฉีดเกร็ดเลือดเข้มข้น

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566