Package วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี ( IPD Vaccine )

📖การติดเชื้อแบบIPD เมื่อเชื้อนิวโมคอคคัสเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุทางเดินหายใจ เชื้อจะเข้าไปในกระแสเลือด ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เชื้ออาจแพร่กระจายไปเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือไปที่อวัยวะอื่น เช่น กระดูกและข้อทำให้มีกระดูกและข้ออักเสบ มักพบในทารกและเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือเกิดความพิการได้⁉️

💉โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (IPD Vaccine)

👦เหมาะสำหรับทารก 2 เดือน- 2 ปี👧

⏰เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น.⏰

📌สอบถามเพิ่มเติม หรือการย้ายสิทธิประกันสังคม
📞โทร 035-356-888 หรือ 081 – 631 – 5853
Line : https://lin.ee/FajlqYJ
🌐www.asiainterhospital.com